Verhalenkoffer

Verhalen kunnen allerlei vormen aannemen, maar zonder verhalen is er een angstaanjagende stilte.

— niet bekend

Verhalen delen

Door het, in een groep, delen van verhalen uit je eigen leven, kom je in aanraking met andere mensen en hun manier van leven.
Je kunt verhalen delen met leeftijdgenoten, met wijkgenoten, jongeren met ouderen, Nederlanders met Nieuwe Nederlanders.
Wanneer je elkaars verhaal hoort vind je herkenning (en erkenning).
Opgroeien in Limburg of de Achterhoek is verschillend van Friesland of het Westen van het land.
Opgroeien in Nederland is geheel verschillend van opgroeien in Italië, Griekenland, Polen of Indonesië of Afganistan.
Door herinneringen te delen, de verschillen en overeenkomsten te delen ontstaat begrip en empathie.

Bij Storytelling Center Amsterdam deed ik een training “vertellen met twee generaties” en begeleidde jongeren in dit proces.
Bij het Platform levensverhalen volgde ik een training om groepen die verhalen willen delen te begeleiden.