Verhalenkoffer

Iedereen die zich zijn eigen schooltijd herinnert hertinnert zich docenten, niet methodes en technieken. De leraar is het hart van het onderwijssysteem. (Sidney Hook)

PUNGELHUIS

beeld Prawny via Pixabay

In het overweldigend aanbod van het programma voor leesstimulering van de stichting lezen, viel me het boek ‘Het Pungelhuis’ op. Ik had het boek al gelezen en ervan genoten. In november kunnen groepen schoolkinderen dit boek klassikaal gaan lezen, wanneer de school dit boek (heel goedkoop) heeft aangeschaft (Bestellen kan nog). En er komt een lesbrief van. Hoever tevoren, ik weet het niet, maar ik hoop op tijd voor de leerkrachten om er hun voordeel mee te doen.

Omdat mijn fantasie al snel de vrije loop neemt, hier, als voorzet een uitdaging aan alle leescoördinatoren die mijn Blogje lezen.

Probeer de leerkrachten te motiveren, een dezer weken in de klas te vertellen dat ze een mooi boek zagen met de titel ‘Het Pungelhuis’. (de oefening doen in de docentenkamer kan ook heel grappig zijn)

 Zoek niet eerst zelf op wat het betekent.

Sta stil bij het woord. Laat leerlingen meebedenken. Speel ermee, Noem het zachtjes, hard, maak lettergrepen. Wat zou je doen in zo’n huis. Spreek het uit als Frans woord, Engels, iedere taal die de leerlingen beheersen.

  • Wat kan een ‘pungel’ zijn? Is het een dier een plant een voorwerp?
  • Wat als een ‘pungel’ een dier is, Wat voor soort dier. Hoe zou een pungelhuis er uit zien.
  • Wat als het een voorwerp is. Hoeveel passen er in het ‘pungelhuis’?                                                                                                                                  Kortom bedenk zoveel mogelijk.                                                                                                                                                                                              Vraag een poosje later om een tekening te maken van hoe de leerling denkt dat het ‘Pungelhuis’ eruit ziet. Of hoe een pungel eruit ziet.

Het wordt een feest om dat in November, na het lezen en bespreken van dit prachtige boek terug te kijken.                                                                      PS Behalve Lezen (ik maak geen onderscheid)  en taal in alle ‘soorten’ zijn er veel aanknopingspunten voor burgerschap en sociale vorming.Dus drie vliegen in een klap.